Wednesday, 26 August 2009

GWYLIAU - HOLIDAYS


Dwi wedi bod i ffwrdd am dipyn efo'r teulu. Wsos yn Casnewydd ac wsos yn Devon oedd y bwriad, ac wedi bythefnos yn y garafan, penderfynnwyd mynd am 'chydig o ddyddiau i Cornwall ac wedyn wsos yn Cirencester.

Yn Cornwall mewn camp y clwb, roedd teulu o Landwrog yn gwersylla, sy'n dangos nad oes neb yn bell o bobol da ni yn ei adnabod.

Cirencester, - set gyffyrddus i'r toriaid. Doedd W H Smith lleol ddim hyd yn oed yn gwerthu Sun a Daily Mirror, ond roedd yn bosib prynu New York Times, Le Pais ac amryw eraill o bapurau Ewropeaidd.

Dim Daily Post a Caernarfon & Denbigh chwaith.

Felly nol a fi i weithio tros y ward ac i floggio ac i fod yn boen yn ochr Plaid Cymru yng Ngwynedd.


Iv'e been away with the family for a while on holidays. A week in Newport S Wales, and a week in Devon was the intention, and after 2 weeks away, we decided to extend it with a few days in Cornwall and then a week in Cirencester.

In Cornwall in a Caravan Club Site, there was a family from Llandwrog there which shows one can never be too far from home.

Cirencester, - a comfortable seat for the Tories. The local W H Smith did n ot stock The Sun or the Daily Mirror, but it was possible to buy the New York Times, Le Pais and many other European dailys.

No Daily Post or the Caernarfon & Denbigh either.

So here I am, back and ready to continue the work for the electorate in Llanwnda and to continue blogging and be a pain in the posterior for Plaid Cymru in Gwynedd.

No comments:

Post a Comment