Friday, 16 July 2010

LLAIS GWYNEDD YN ENNILL ETO - LLAIS GWYNEDD WINS AGAIN

Roedd hon yn sedd bwysig i Lais Gwynedd ac i Blaid Cymru. I ennill hon i Lais Gwynedd yn dangos fod y boblogaeth yn hapus efo'r gwaith r'ydym yn ei wneud, i Blaid Cymru roedd hon yn sedd haws iddynt ond mi roedd LLais Gwynedd wedi ennill ar ol ail gyfrif.

Roedd Paul (ymgeisydd y Blaid) yn wr bonheddig wrth golli, yn bur wahannol i ambell aelod o'r Blaid oedd yno, ceisio dweud fod yna dactegau budr wedi mynd yn ei flaen - Yn lle ? Pa Bryd ? Yr hyn welais I oedd fod y ddau ohonynt Richard a Paul yn foneddigaidd iawn at eu gilydd, ac hefyd at y boblogaeth yn y Blaenau.

Mi dreulais amser yno yn canfasio efo Richard, ac hefyd yn marcio yn y nos. Sgyrsiau difyr a diddorol efo Bryn a Gwynfor o Blaid Cymru, (sori Gwynfor am feddwl mai Cardi oeddet).

Rwan mae Meirionnydd/Dwyfor yn sedd fydd LLAIS GWYNEDD yn ei dargedu am y Cynulliad, ac hefyd yn eithaf ffydddiog o'i h'ennill.

Felly TA TA fydd hi i'r wannabe Tory Dafydd Elis Thomas.


This was an important seat for both LLAIS GWYNEDD and Plaid Cymru. For LLAIS to win this one showed that we are doing things right in Gwynedd, Plaid should have won (Elfyn Llwyd was even canvassing for them) but LLAIS GWYNEDD won after a recount.

Paul (the Plaid candidte) was a gentleman in defeat, totally contrasting to a member of Plaid Cymru who was there which tried to allege that there was dirty tactics going on, Where ? When ? All I saw was both candidates courteous to each other and to the people of Blaenau.

I assisted in canvassing prior to the election and on the night marking. Had superb conversations with Bryn and Gwynfor from Plaid (sorry Gwynfor for thinking you were a cardi).

Now the Meirionnydd/Dwyfor seat in the Assembly is there for the taking for LLAIS GWYNEDD, and we are very hopeful of winning it against the current incumbent.

So BYE BYE it will be for the wannabe Tory, Dafydd Elis Thomas.

2 comments:

  1. Ydi'n wir bod arweinydd portfolio cyllid YCyngh.Dylan Edwards wedi ymddiswyddo o'r Plaid ar ol penderfyniad cau Ysgol Parc ddoe?

    ReplyDelete
  2. Dyma y tro cyntaf i mi glywed am hyn. Wn i ddim os yw hyn yn wir neu beidio, ond roedd araeth Dylan yn y Siambr yn wych,ac fel fuasai mewn Llys y Goron, yn bwyllog yn ei ddadl, clir ac yn cefnogi ei safiad gyda ffeithiau clir, ond wrth gwrs roedd defaid Plaid Cymru eisioes wedi gwneud eu meddlw i fyny pa ffordd i neidio. Gyda llaw roedd araeth Alan yn ddigrif ac hefyd yn wych. Mae Plaid Cymru wedi bradychu ardal Penllyn. Rwan mae nhw yn mynd am Dwyfor o wneud llanast yn fan honno.

    ReplyDelete