Sunday, 15 May 2011

YMDDISWYDDIAD CYNGHORWYR PLAID CYMRU COUNCILLORS RESIGNATIONS

Newydd godi neges i fyny rwan fod o leiaf 3 Cynghorydd Plaid Cymru wedi ymddiswyddo o'r grwp a'r Gyngor Gwynedd yn dilyn y penderfynniad i gau Ysgol y Parc.

Mae hyn yn drawiadol ac yn ergyd i Blaid Cymru. Unwaith y caf gadarnhad gan y swyddog monitro wsos nesaf mi gyhoeddaf eu h'enwau.


I have just picked up a message now that at least 3 Plaid Councillors in Gwynedd have resigned as members of the Party following Plaid's decision to close Ysgol y Parc.

This is a devestating hit for the group in Gwynedd and once I have it confirmed by the monitoring officer then I will publish their names.

3 comments:

 1. Unrhyw newydd eto?

  Any news yet?

  ReplyDelete
 2. Pa newydd?

  What news?

  ReplyDelete
 3. Os ewch I ar dudalen we Cyngor Gwynedd, mae Dylan Edwards (Bala) yn ymddangos fel "Aelod Anibynnol". If you go on the Gwynedd Council website, Dylan Edwards (Bala) is now showing as an Independant Member

  ReplyDelete