Saturday, 14 May 2011

DIM BAI IEUAN IT'S NOT HIS FAULT

Dwi ddim yn meddwl y dylai IWJ ymddiswyddo fel arweinydd. Dim ei fai ef ydi perfformiad gwael Plaid Cymru yn hytrach methiant y blaid i gysylltu yn ol efo'r union bobol sydd wedi pleidleisio iddynt tros y degawdau ydi bai y methiant. Mae angen iddynt newid polisiau.

Tra fod Cynghorwyr Plaid Cymru yng Ngwynedd (namyn 6) yn pleidleisio i gau ysgolion bychan, mae Cynghorwyr Plaid Cymru yn weddill Cymru yn brwydro i'w cadw yn agored. Ar wahan i Lanelli, Dwyfor/Meirionnydd wnaeth plaid Cymru waethaf sef colli 13% o gefnogwyr.

Rwan petai Llais gwynedd yn sefyll yn Arfon ac Hywel yn colli hyd yn oed 8% o'i gefnogwyr, ni fuasai wedyn yn cynrychioli Plaid Cymru yn San Steffan.


I don't think it was the fault of IWJ that Plaid had a terrible election and he should not resign as leader. It is the constant failure of Plaid to re-connect with their original supporters was the main fault. It is time for them to change their policies.

Whilst the Plaid members in Gwynedd support closing rural schools (apart from about 6) and other plaid members in Wales are supportive to keep them open.

If Llais Gwynedd put themselves forward for the general election in Arfon and Hywel Williams lost say 8% of his vote then he would not be representing the ward in London.

6 comments:

 1. ydi'n wir bod 3 aelod o'r grwp plaid ar y cyngor wedi ymdiswyddo ar ol cyfarfod llawn dydd iau?

  ReplyDelete
 2. Beth oedd canlyniad pleidlais Y Parc felly, faint o blaid/yn erbyn?
  Pwy oedd y 6 Cynghorydd Y Blaid gofiodd eu gwreiddiau?

  ReplyDelete
 3. Amongst these words of wisdom you are clearly confirming Llais Gwynedd's status - stopping Plaid, with no other agenda whatsoever. At least you are consistent.

  ReplyDelete
 4. 38 yn pleidleisio i gau tra bod 26 yn erbyn. Y 6 Cynghorydd dwi yn meddwl o'r cof oedd, Cyng. Dylan Edwards, Elwyn Edwards,Al (Ty Coch), O P Huws, dim yn cofio'r 2 arall, ond gan ei fod yn bleidlais cofrestiedig fe fydd yr wybodaetha r ghael mewn rhyw wythnos.

  ReplyDelete
 5. Parthed a'r tri aelod, wn i ddim, tydw I ddim wedi clywed dim byd beth bynnag, ond os ydynt,w el chwarae teg iddynt. Mae Plaid Cymru wedi colli eu ffordd yma yng Ngwynedd. Plaid dosbarth canol sydd wedi anghofio'r werin.

  ReplyDelete
 6. It's not a question of just stopping Plaid Cymru, but re-educating them to the exact principles that formed them originally. remember I have in the past assisted in canvassing for Plaid late 1970's and 1980's. They need to sit down and re-create their policies in Gwynedd that supports communities and not abandoning them.

  a wise man changes their mind sometimes - a fool never.

  ReplyDelete