Friday, 1 April 2011

Priodas Wills a Kate - The Marriage of Wills and Kate

Gan fod neb yng Ngwynedd wedi gwneud cais i gael parti yn y stryd, r'wyn cysidro gwneud cais i gael un ar y ffordd rhwng Pwllheli a Chaernarfon ger giatiau Glynllifon ac ar Nos Wener efo'r ail ran o brynhawn Dydd Sul tan yn hwyr ar Nos Sul. Am hwyl fuasem yn gael !


As no one in Gwynedd has made an application to have a street party, I am considering making one one the road between Pwllheli and Caernarfon by Glynllifon and on a Friday evening with the second part of it to be held on Sunday afternoon until later on the Sunday evening. What fun would we have. Miles of people with 4x4 and jetskis waiting for the party to finish.

3 comments:

  1. Da iawn, a cofio rhoi gwadd i'r defaid a'r wyn.

    ReplyDelete
  2. Yn anffodus tydi'r defaid ac wyn methu dod, maen't yn canfasio i Blaid Cymru y diwrnod hwnnw.

    ReplyDelete
  3. Er mi fuasai yn hwyl cael parti mewn cae i'r stryd i gyd petai rhywbeth arall gennym i ddathlu, penblwydd Glyndwr, neu penblwydd Wil Cwac Cwac a ballu

    ReplyDelete