Monday, 25 January 2010

CAU YSGOLION - CLOSING OUR SCHOOLS


Tydi hi yn rhyfedd o fyd fod pan mae Plaid Cymru sy'n fwyafrif yma yng Ngwynedd am gau cau a chau ysgolion, cartrefi henoed a phopeth arall yma yng Ngwynedd tra fod y Blaid yn Ynys Mon a Powys yn ymladd i gadw ysgolion yn agored.

Does ganddynt ddim syniad beth i wneud a sut i redeg dim byd.

Rydym yn gweld hyn yn eu rheolaeth o'r Cynulliad efo llafur, da ni llawer tlotach nawr oherwydd Plaid-Llafur na fuom erioed.
It's a funny old world when Plaid Cymru which are the largest party here in Gwynedd are so hell bent on closing our schools, our old people's homes and everything else whilst Plaid Cymru on anglesey and Powys are campaigning to keep them open.

They have no idea how to run anything.

We can see this in their management of the Lab-Plaid pact in the Assembly, as we are much poorer now due to their control in Cardiff than ever.

No comments:

Post a Comment